VRU

TERMENI ŞI CONDIȚII / CONFIDENȚIALITATE / DISCLAIMER

Acest website ("Site-ul") vru.ro este disponbil pentru dumneavoastră doar în Termenii şi Condițiile stabilite mai jos.

1. Generalități:

toate materialele şi informațiile conținute în acest site web sunt proprietatea exclusivă a deținătorului numelui de domeniu vru.ro. Ele nu pot fi reproduse integral sau parțial ori modificate sub nici o formă fără acordul prealabil scris al proprietarului.

2. Licență Limitată:

Conform termenilor şi condițiilor stabilite în acest document, conform legilor locale şi prevederilor, proprietarul acestui site vă oferă un drept de acces non-exclusiv, netransferabil, personal şi limitat, utilizare şi afişare a acestui site şi a materialelor auxiliare. Această autorizație nu este un transfer de titlu către site şi materialele conținute de acesta şi este supusă următoarelor restricții: (1) trebuie să retineți, pentru toate copiile site-ului şi ale materialelor toate drepturile de autor şi toate notificările asupra proprietății; şi (2) nu puteți modifica site-ul sau materialele în niciun fel sau să le reproduceți, să le afisați public, să realizați sau să distribuiți în alt fel utilizarea site-ului şi a materialelor şn scopuri comerciale sau publice, decât dacă acest lucru este permis în mod special de către vru.ro.

3. Erori:

deşi obiectivul site-ului este de a vă transmite informații actualizate şi exacte, proprietarul acestui site nu poate garanta că prezentul site web nu conține erori, datorate unor erori de programare sau altele. Vă invităm să comunicați proprietarului acestui site orice inadvertențe legate de site-ul vru.ro

4. Act de renunțare:

acest site este oferit în această formă fără alte garanții. Proprietarul acestui site nu este responsabil pentru fidelitatea, eventualele nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său. În nici un caz proprietarul acestui site nu va fi responsabil pentru pagubele utilizatorilor, ale sistemelor de calcul sau altele, chiar în cazul în care a fost informat asupra posibilității producerii unor astfel de pagube.

Informațiile prezentate pe acest website au ca unic scop educarea şi informarea. Proprietarul acestui site oferă acest site şi conținutul său ca atare şi nu face reprezentări sau garanții de orice fel în ceea ce priveşte acest site sau conşinutul său. PROPRIETARUL ACESTUI SITE RENUNȚĂ ÎN MOD EXPRES LA TOATE ACESTE REPREZENTĂRI ŞI GARANȚII, FIE ELE EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE ŞI COMPATIBILITATEA CU UN ANUMIT SCOP.

5. Contact:

completarea şi expedierea formularului de contact prin email nu reprezintă o garanție a receptionării acestuia. Dacă nu sunteți contactat în 72 de ore de proprietarul acestui site, vă invităm să luați legătura cu proprietarul acestui site.

6. Confidențialitatea:

prin accesarea acestui site sunteți de acord cu faptul că, proprietarul acestui site are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal ale dumnevoastră, dezvaluite ca urmare a folosirii formularelor de contact şi inscriere. Deoarece vă repectăm confidențialitatea, se vor lua măsurile necesare pentru a ține în siguranța informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră şi să ne asigurăm ca acestea nu vor fi folosite în scopuri negative.

7. Limitare a Responsabilității:

proprietarul acestui site nu garantează că utilizarea de către Utilizator a acestui site va fi confidențială. Proprietarul acestui site nu este responsabil pentru nici o pagubă pe care o sufera Utilizatorul sau altă persoană ca rezultat al confidentialității cu privire la utilizarea de către Utilizator a acestui site. Orice informație pe care UTILIZATORUL o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranța pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul când foloseşte acest site web. Unele servicii pe care le accesează Utilizatorul pe acest site îi permit să primească informații cu caracter personal.

8. Interzis:

este strict interzis să folosiți sau să contactați acest site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau securității acestuia sau pentru a discredita sau harțui proprietarul acestui site, serviciile şi angajații acestuia. Nici un e-mail nesolicitat nu poate fi trimis către acest site sau prin acest site.

9.Contact:

dacă considerați că orice material de pe acest site încalcă drepturile de copyright sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne contactați pentru detalii prin intermediul formularului de contact, astfel încat să putem lua o decizie în cunoştință de cauză.

10. Acceptare:

folosirea acestui site se face sub autoritatea acestor reguli pe care dumneavoastră ca şi utilizator le acceptați prin contactarea şi folosirea acestuia; aceste reguli guvernează toate folosirile şi consecințele ce decurg din acestea.

11. Corectarea / Schimbarea Informației:

deoarece proprietarul acestui site extinde şi îmbunătățeste acest site, precum şi produsele sau serviciile aferente, noi vom depune toate eforturile de a reactualiza această politică de utilizare. Noi vă încurajăm să faceți apel la această politică de utilizare în mod regulat pentru a fi informat de actualizarea acesteia. Această politică de utilizare va fi modificată din când în când fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.

12. Modulele Cookie:

proprietarul acestui site poate folosi modulele cookie ca parte a ofertei de servicii personalizate pe acest site. Modulele cookie sunt documente text mici trimise şi stocate pe calculatoarele utilizatorilor care permit unor site-uri web, de a recunoaşte utilizatori repetați, a oferi facilități pentru utilizatori în a accesa site-uri, şi de a permite site-urilor să compileze datele adunate care vor permite îmbunătățiri ale conținutului. Modulele cookie nu distrug calculatoarele sau fişierele utilizatorilor. Folosirea acestor module este pentru a vă putea oferi informații şi servicii, care sunt adaptate intereselor şi nevoilor dumneavoastră. Dacă utilizatorii nu vor ca modulele cookie să fie accesibile prin intermediul acestui site, majoritatea browser-elor permit utilizatorilor să refuze sau să dezactiveze folosirea modulelor cookie. Tineți cont, însă, că aceste module pot fi necesare pentru acest website pentru a funcționa corect sau pentru anumite funcțiuni.

13. Proprietate intelectuală:

proprietarul acestui site este proprietarul şi/sau utilizatorul autorizat a mărcilor autorizate şi a logo-urilor care apar pe acest Site. Design-ul, textele, graficele, şi selecția şi aranjarea acestora, sunt proprietatea proprietarului acestui site şi sunt protejate prin copyright. Noi nu oferim licență pentru mărcile noastre autorizate, logo-urile, lucrările cu drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, plasându-le pe acest site.

14. Regulament şi jurisdicție

Condițiile de utilizare se află sub incidența şi vor fi realizate în acord cu legile din România şi fiecare parte este supusă jurisdicției exclusive a tribunalelor române.

Data ultimei actualizari: 03 III 2020