Matematică divizor comun şi multiplu comun

VRU ⟢ Numere naturale: divizor comun şi multiplu comun
Divizor comun şi multiplu comunDivizor comun şi multiplu comun