Matematică înmulțirea numerelor naturale

VRU ⟢ Numere naturale: înmulțirea numerelor naturale

Dezvoltarea unui produs:.

Înmulţirea este astfel distributivă faţă de adunare şi scădere.

Altă egalitate numerică este şi: (x+y)·(z+w)=x·z+x·w+y·z+y·w

Mai jos sunt redate câteva formule des întâlnite în calculele matematice.

⋄ Pătratul unui binom: (x+y)2=x2+2·x·y+y2

⋄ Pătratul unei diferenţe: (x-y)2=x2-2·x·y+y2

⋄ Diferenţa a doua pătrate: x 2 - y 2 =(x-y) · (x+y)

⋄ Pătratul unui trinom:(x+y+z)2 x 2 + y 2 + z 2 + 2 * x * y + 2 * y * z + 2 * z * x

⋄ Cubul unui binom: (x±y)3=x3 ±3·x2·y+3·x·y2 ± y3

⋄ Suma a două cuburi: x3+y3=(x+y)·(x2-x·y+y2)

⋄ Diferenţa a două cuburi: x3-y3=(x-y)·(x2+x·y+y2)